SP Group

Аз жаргал, Бахархал. Дурсамжийг бүтээж, Мөрөөдөлд тань хүргэнэ. 

Бахархал, Дурсамжийг тань бүтээнэ.

Аз Жаргал
бүтээнэ.

Караокетэй дискотой автобус, Мөрөөдөлд тань хүргэнэ.